Menu

Montering av varmepumper

1354185517038.MaxSize.w-1000.h-1000.Save.imgDet er svært viktig at montøren gjør en grundig jobb når anlegget skal fylles med gassen R-410A. Dette arbeidet inkluderer blant annet avansert trykktesting og lekkasjesøk. Selv små feil her vil kunne svekke anleggets varmefaktor, og lavere varmefaktor betyr høyere strømregning for deg, i form av et svakere anlegg!

Det viktig at både inne- og utedel monteres korrekt- og på riktig sted. Dette for å unngå irriterende vibrasjoner og støy, og for å oppnå at innedelens luftstrøm sprer varmen best mulig i din bolig.

F-Gass-Sertifikat:
Fra og med 1. september 2013 har Klima- og forurensningsdirektoratet innført krav om sertifikat for å håndtere fluorholdige gasser. Kravet gjelder for alt personell og bedrifter som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper som inneholder fluorholdige gasser.

Utvalgte produkter